KẾT NỐI GIAO THƯƠNG DOANH NGHIỆP LÂM ĐỒNG - ĐỒNG THÁP 2022

Vừa qua, 20/07/2022 Gaco được vinh dự tham gia chương trình Kết nối giao thương do sở công thương tổ chức cho doanh nghiệp Lâm Đồng & Đồng Tháp.

Vừa qua,20/07/2022 Gaco được vinh dự tham gia chương trình Kết nối giao thương do sở công thương tổ chức cho doanh nghiệp Lâm Đồng & Đồng Tháp.

Đến với buổi kết nối Gaco được gặp và làm quen với rất nhiều các doanh nghiệp Đồng Tháp. Được cùng nhau kết nối kinh doanh cũng như cung ứng sản phẩm Nấm tươi Poco vào các chuỗi bán hàng của doanh nghiệp bạn.

Dưới đây là một số hình ảnh của công ty TNHH SXTM Hồng Ân tham gia kết nối vừa qua.

#ketnoigiaothuong #namtuoipoco #namandatchuan #baotieudaura #lamdongdongthap #ketnoigacodongthap