Quy Trình

BÀO TỬ NẤM LINH CHI ĐỎ GIÀU DƯỠNG CHẤT HƠN THÂN NẤM LINH CHI

BÀO TỬ NẤM LINH CHI ĐỎ GIÀU DƯỠNG CHẤT HƠN THÂN NẤM LINH CHI

Ngày đăng: 21/12/2022 11:37 PM

Trong Bào tử và Nấm Linh Chi có 2 thành phần chính quan trọng là: “Polysaccharide” và “Triterpenoids“. Nhưng ở Bào tử thì hàm lượng Triterpenoids cao hơn khoảng 24% so với 6 chủng loại Nấm Linh Chi phổ biến (tiêu chuẩn). Còn hàm lượng Polysaccharide gần tương đương nhau.
Hotline
Hotline